Bezoek alleen op afspraak

Om je beter en sneller te kunnen helpen, werken wij alleen op afspraak.

Afspraak maken (Deze link gaat naar een andere website)

Collecteren

Collecteren is het ophalen van geld, handtekeningen of goederen (bijvoorbeeld lege flessen) voor een goed doel. Ook het verkopen van goederen of het aanbieden van diensten voor een goed doel, is een manier van collecteren.

Voor collecteren heb je geen vergunning nodig als je je aan de regels van artikel 5:13 APV (Algemene Plaatselijke Verordening) houdt. Bekijk hieronder artikel 5:13 uit de APV.

Collecterooster

Op het collecterooster kun je zien wanneer er waar een collecte is (Deze link gaat naar een andere website).

Inzamelen van geld of goederen of leden- of donateurwerving (artikel 5:13 APV)

  1. Het is verboden een openbare inzameling van geld of goederen te houden of daartoe een intekenlijst aan te bieden, dan wel in het openbaar leden of donateurs te werven als daarbij te kennen wordt gegeven of de indruk wordt gewekt dat de opbrengst geheel of ten dele voor een liefdadig of ideëel doel is bestemd
  2. Onder een inzameling als bedoeld in het eerste lid wordt mede verstaan het aanvaarden van geld of goederen bij het aanbieden van diensten of goederen, waartoe ook worden gerekend geschreven of gedrukte stukken, als daarbij te kennen wordt gegeven of de indruk wordt gewekt dat de opbrengst geheel of ten dele voor een liefdadig of ideëel doel is bestemd
  3. Het verbod geldt niet voor een inzameling of werving die wordt gehouden tussen 09.00 uur en 21.30 uur:

Heb je vragen?

Wij helpen je graag. Je kunt ons elke werkdag bellen op 0485-854000 of mail je vraag naar gemeente@landvancuijk.nl.