Bezoek alleen op afspraak

Om je beter en sneller te kunnen helpen, werken wij alleen op afspraak.

Afspraak maken (Deze link gaat naar een andere website)

Bomen kappen

Wil je een boom kappen of veel (meer dan 20%) van een boom snoeien? Dan heb je misschien een omgevingsvergunning nodig. Hier lees je alles over het aanvragen van een omgevingsvergunning voor het kappen van een boom.

Wanneer is een omgevingsvergunning nodig?

Via de vergunningscheck op Omgevingsloket.nl (Deze link gaat naar een andere website) kun je controleren of je een omgevingsvergunning moet aanvragen voor het kappen of snoeien van een boom.

Groene kaart

Er zijn beschermde of monumentale bomen waarvoor extra regels gelden. Hiervoor gebruiken wij de groen kaart. Op de groene kaart kun je op adres zoeken en bekijken waar bijzondere bomen staan (Deze link gaat naar een andere website).

Aanvragen

Een omgevingsvergunning kan alleen worden aangevraagd door, of met schriftelijke toestemming van, de eigenaar van de boom. Bij het invullen van de vergunningscheck op Omgevingsloket.nl (Deze link gaat naar een andere website) kun je meteen de vergunningaanvraag doen. Hiervoor moet je inloggen met DigiD of E-herkenning.

Kappen in het buitengebied

Wil je kappen in het buitengebied? Dan is misschien ook de Wet natuurbescherming van toepassing. Deze wet is er voor beschermde diersoorten, voor bescherming van broedseizoenen en bos, maar ook voor bescherming van andere 'houtopstanden' zoals houtwallen, heester- en struikhagen, struwelen of beplantingen van bosplantsoenen. In die gevallen beslist de provincie Noord-Brabant over de vergunning. Meer informatie over de wet natuurbescherming vind je op www.brabant.nl (Deze link gaat naar een andere website). Soms staat ook in een bestemmingsplan of voor het kappen van houtopstanden, met bijvoorbeeld cultuurhistorische waarden, in het buitengebied een vergunning nodig is. Bestemmingsplannen kun je bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl (Deze link gaat naar een andere website).

Bomenverordening

Wij zijn bezig met het maken van een Bomenverordening voor de gemeente Land van Cuijk. Daarin komen alleĀ  regels en voorwaarden die gelden voor het kappen, behouden en beheren van bomen in de gemeente Land van Cuijk. Totdat deze verordening is gepubliceerd, gelden nog de oude regels van de voormalige gemeenten Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert, Sint Anthonis en Boxmeer. Deze regels vind je in de Algemene plaatselijke verordening gemeente Land van Cuijk 2022 (Deze link gaat naar een andere website) onder afdeling 3: "Het bewaren van houtopstanden".