Bezoek alleen op afspraak

Om je beter en sneller te kunnen helpen, werken wij alleen op afspraak.

Afspraak maken (Deze link gaat naar een andere website)

Belastingaanslag betalen en kwijtschelding

Je kunt de aanslag gemeentelijke heffingen betalen via automatische incasso of via een eigen overschrijving. Als je tijdelijk betalingsproblemen hebt, dan kun je een betalingsregeling afspreken. Heb je een heel laag inkomen en geen eigen vermogen? Dan is het voor jou misschien mogelijk om kwijtschelding aan te vragen. Kwijtschelding betekent dat je de belasting niet hoeft te betalen.

Betaling via automatische incasso

Wil je ons machtigen?

Je kunt heel gemakkelijk een machtiging regelen via het Belastingloket (Deze link gaat naar een andere website). Je moet daar inloggen met DigiD. Het kan ook met een formulier dat je via belastingen@landvancuijk.nl of telefonisch via 0485-853500 kunt aanvragen.

Rekeningnummer veranderen

Worden de bedragen van de aanslag van een oud-rekeningnummer afgeschreven, of wil je om een andere reden het rekeningnummer voor automatische incasso wijzigen? Dat kan ook heel eenvoudig via het Belastingloket (Deze link gaat naar een andere website). Je moet daar inloggen met je DigiD. Lukt dat niet? Neem dan contact met ons op via 0485-853500 of belastingen@landvancuijk.nl.

Betaling via eigen overschrijving

Heb je ons niet gemachtigd? Dan heb je tot 3 maanden na de datum die op de aanslag staat de tijd om de aanslag te betalen. Banknummer NL33BNGH0285183834 ten name van de gemeente Land van Cuijk belastingen. Aanslagen met een totaalbedrag van minder dan € 35,00 of meer dan € 10.000,00 moeten binnen 1 maand na dagtekening van de aanslag zijn betaald. Zet voor een snelle verwerking van de betaling het betalingskenmerk erbij, dat op de aanslag staat.

Kwijtschelding

Heb je een laag inkomen, weinig tot geen eigen vermogen en heb je geen auto met een waarde van meer dan € 3.350,00? Mogelijk kun je kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen aanvragen. Heb je een auto die meer waard is dan € 3.350,00 en heb je de auto nodig door ziekte en/of invaliditeit, of om je werk te kunnen doen, dan is er mogelijk een uitzondering.

Of je mogelijk recht hebt op kwijtschelding hangt af van jouw persoonlijke financiële situatie. De standaard voor kwijtschelding voor ieder huishouden is verschillend. Daarom is het lastig om aan te geven hoeveel inkomen en vermogen je mag hebben. In het algemeen heb je recht op kwijtschelding als:

Hogere vermogensgrens

Onze gemeenteraad heeft besloten de vermogensgrens voor inwoners van onze gemeente maximaal te verruimen. Dit betekent dat je als inwoner van de gemeente Land van Cuijk meer geld op je rekening(en) mag hebben staan.

Globale nieuwe normbedragen:

Hoeveel vermogen je nu precies op jouw bank- en/of spaarrekening(en) mag hebben, hangt ook af van jouw netto woonlasten (te betalen huur, min de huurtoeslag, min het landelijk vastgesteld normbedrag, afhankelijk van je gezinssituatie) en netto ziektekosten (te betalen premie ziektekosten min zorgtoeslag, min landelijk vastgesteld normbedrag, afhankelijk van je gezinssituatie).

Belangrijk om te weten

Kwijtschelding aanvragen

Dat kan ook eenvoudig via het Belastingloket (Deze link gaat naar een andere website). Je moet daar inloggen met je DigiD. Als dat niet lukt, kun je via 0485-853500 of via belastingen@landvancuijk.nl een formulier voor kwijtschelding aanvragen. Dat formulier kun je invullen en opsturen.

Automatische kwijtschelding

Als je voor kwijtschelding in aanmerking komt, proberen wij het recht op kwijtschelding voor het komende belastingjaar automatisch vast te stellen. Het kan zijn dat je dan niet opnieuw kwijtschelding hoeft aan te vragen.

Betalingsregeling

Lukt het (tijdelijk) niet om de aanslag op tijd te betalen? Dan kun je vragen om een regeling voor het betalen van de belasting. Neem hiervoor contact op met het team Belastingen via telefoonnummer 0485-853500 of stuur een e-mail naar belastingen@landvancuijk.nl. Zet in de mail je telefoonnummer en het aanslagnummer. Een regeling voor betaling wordt altijd aangepast aan jouw persoonlijke situatie.