in hetLand van Cuijk

Bezoek alleen op afspraak

Om je beter en sneller van dienst te zijn, werken wij uitsluitend op afspraak.

Afspraak maken

Belastingaanslag betalen en kwijtschelding

Je kunt de aanslag gemeentelijke heffingen betalen via automatische incasso of via een eigen overschrijving. Als je tijdelijk betalingsproblemen hebt, dan kun je een betalingsregeling met ons afspreken. Heb je een heel laag inkomen en beschik je niet over eigen vermogen? Kijk dan hieronder bij kwijtschelding of je misschien voor kwijtschelding in aanmerking komt.

Betaling via automatische incasso

Wijzigen rekeningnummer 

Incasseren wij momenteel van een oud-rekeningnummer of wil je om een andere reden het rekeningnummer voor automatische incasso wijzigen? Neem dan contact met ons op.

Betaling via eigen overschrijving

Kwijtschelding

Heb je een laag inkomen, weinig tot geen eigen vermogen en heb je geen auto in bezit met een waarde meer dan € 2.269,00? Mogelijk kom je dan voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen in aanmerking. Heb je een auto in bezit die meer waard is dan € 2.269,00? Als je de auto nodig hebt in verband met ziekte en/of invaliditeit, of voor de uitoefening van je werk, dan is er mogelijk een uitzondering.

Of je voor eventuele kwijtschelding in aanmerking komt is afhankelijk van jouw persoonlijke financiële situatie. Omdat de kwijtscheldingsnorm per huishouden verschilt, is het lastig om aan te geven wat je precies aan inkomen en vermogen mag hebben. Heel globaal gezegd kom je voor kwijtschelding in aanmerking als je een inkomen hebt op of rond bijstandsniveau, je niet beschikt over eigen vermogen en je geen auto in bezit hebt met een waarde boven de € 2.269,00. Twijfel je of je voor kwijtschelding in aanmerking komt of heb je meer vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met team Belastingen.

Aanvragen

Neem voor het aanvragen van kwijtschelding contact met ons op.

Belangrijk om te weten

Betalingsregeling

Lukt het (tijdelijk) niet om de aanslag op tijd te betalen? Dan kun je vragen om een betalingsregeling. Neem hiervoor contact op met team Belastingen via telefoonnummer 0485-854000 of stuur een e-mail naar belastingen@landvancuijk.nl. Vermeld je telefoonnummer en aanslagnummer in je bericht.