Bezoek alleen op afspraak

Om je beter en sneller te kunnen helpen, werken wij alleen op afspraak.

Afspraak maken (Deze link gaat naar een andere website)

Begraafplaatsen

Overzicht van de gemeentelijke begraafplaatsen.

Begraafplaatsen

Begraafplaatsen met troost of gedenkplaatsen voor de stil geboren baby

Binnen onze gemeente zijn er speciale gedenkplekken voor stil geboren of kort na de geboorte overleden baby’s.

De volgende gemeentelijke begraafplaatsen hebben een monument voor deze bijzondere baby’s die zo intens gemist worden:

Voor overige gedenkplekken verwijzen wij jou naar www.stillelevens.nl (Deze link gaat naar een andere website)

Natuurbegraafplaats Sambeek

De natuurbegraafplaats bestaat uit graven en urnengraven. Alle graven worden uitgegeven voor 50 jaar. De helft van de kosten betaal je bij uitgifte. Het tweede deel als je het graf in gebruik neemt. Daarnaast komen er nog kosten bij voor het delven van het graf, of het bijzetten van een urn in een urnengraf. Bij de uitgifte van een graf krijg je een grafakte met de gegevens van de overledene, het grafnummer en de coördinaten. Na 50 jaar kun je de grafrechten gratis met 20 jaar verlengen.

Een graf is ongeveer 25 m2 groot. Er kunnen 2 mensen worden begraven, naast elkaar. Hier kun je nog 2 urnen bij plaatsen. Een urnengraf is ongeveer 1 m2. Hierin kun je maximaal 2 urnen plaatsen.

Na een begraving of bijzetting mag je bloemen op het graf leggen. Als de bloemen verwelkt zijn, verwijdert de beheerder ze. Daarna mag je alleen nog maar een onbehandelde boomschijf op het graf leggen. Deze mag maximaal een diameter hebben van 60 cm en een dikte van 10 cm. Neem vooraf contact op met de begraafplaatsadministratie, via telefoonnummer 0485-854000 of begraven@landvancuijk.nl.

De beheerder beheert de natuurbegraafplaats als bloemrijk grasland. Je mag alleen milieuvriendelijk begraven. Alles moet van natuurlijk afbreekbaar materiaal zijn. Zowel het lijkomhulsel, de urn of asbus als de kleding, bril en sieraden van de overledene.

Kosten

Bekijk voor de grafrechten de Verordening lijkbezorgingsrechten Land van Cuijk 2023 (bijlage 1) (Deze link gaat naar een andere website). Of neem contact op met onze medewerkers begraafplaatsadministratie via 0485-854000.

Regels