Bezoek alleen op afspraak

Om je beter en sneller van dienst te zijn, werken wij uitsluitend op afspraak.

Afspraak maken (Deze link gaat naar een andere website)

Afvalstoffenheffing

Alle huishoudens in onze gemeente betalen afvalstoffenheffing. Dit is een vergoeding voor de kosten van het inzamelen en verwerken van het huishoudelijk afval. Je betaalt de afvalstoffenheffing via de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen. Voor het aanbieden van restafval moet je tariefzakken gebruiken die je bij de supermarkten kunt kopen. 

Kosten

Verhuizing

Bedrijven

Bedrijven die een beperkte hoeveelheid bedrijfsafval aanbieden betalen reinigingsrecht. Het tarief is hetzelfde als de afvalstoffenheffing. Een bedrijf kan met een brief of e-mail om vermindering vragen. Je moet dan wel kunnen aantonen dat het bedrijfsafval op een andere verantwoorde manier wordt afgevoerd. Bijvoorbeeld via een factuur van een particulier vuilcontainerbedrijf. 

Combinatie woning/bedrijf

Heb je een combinatie van een woning met een bedrijf, dan hoef je alleen voor het woondeel afvalstoffenheffing te betalen. Voorwaarde is wel dat je een beperkte hoeveelheid bedrijfsafval aanbiedt.