Bezoek alleen op afspraak

Om je beter en sneller te kunnen helpen, werken wij alleen op afspraak.

Afspraak maken (Deze link gaat naar een andere website)

Afvalstoffenheffing

Alle huishoudens in onze gemeente betalen afvalstoffenheffing. Dit is een vergoeding voor de kosten van het inzamelen en verwerken van het huishoudelijk afval. Je betaalt de afvalstoffenheffing via de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen. Voor het aanbieden van restafval moet je tariefzakken gebruiken die je bij de supermarkten kunt kopen. 

Kosten

Kosten 2024

Verhuizing

Bedrijven

Bedrijven die een beperkte hoeveelheid bedrijfsafval aanbieden betalen reinigingsrecht. Het tarief is hetzelfde als de afvalstoffenheffing. Een bedrijf kan met een brief of e-mail om vermindering vragen. Je moet dan wel kunnen aantonen dat het bedrijfsafval op een andere, verantwoorde manier wordt afgevoerd. Bijvoorbeeld via een factuur van een particulier vuilcontainerbedrijf. 

Combinatie woning/bedrijf

Heb je een combinatie van een woning met een bedrijf, dan hoef je alleen voor het woondeel afvalstoffenheffing te betalen. Voorwaarde is wel dat je een beperkte hoeveelheid bedrijfsafval aanbiedt. 

Recreatiewoningen

Bij deze woningen betaalt de eigenaar de aanslag afvalstoffenheffing. Dat staat in de Wet milieubeheer (artikel 15:33, lid 2 onderdeel c). Er wonen namelijk steeds andere personen in de woning, die vaak niet in de gemeente wonen. Die eigenaar mag zelf de kosten verhalen op degenen die de recreatiewoning korte tijd gebruiken.

Vakantiewoning op vakantieparken

Eigenaren op vakantieparken betalen ook afvalstoffenheffing voor iedere afzonderlijke vakantiewoning. In veel gevallen maak je dan geen gebruik van de gemeentelijke inzameldienst. Je bent namelijk vaak verplicht om de afvalvoorziening te gebruiken die de parkbeheerder heeft. Helaas blijft het ook dan nog steeds verplicht om afvalstoffenheffing te betalen. Dat komt omdat het bij de afvalstoffenheffing niet uitmaakt of je ook echt van de gemeentelijke ophaaldienst gebruik maakt. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor gebruikers van woningen die zo milieubewust bezig zijn dat ze nauwelijks afval hebben. Als de afvalinzamelaar voorrijdt om te beoordelen of er iets staat, is dat voldoende om een aanslag op te (moeten) leggen. De afvalstoffenheffing is een algemene heffing, waarmee we ook kosten van andere afvaltaken van de gemeente betalen.

Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten

Alle tarieven en regels van de verschillende soorten gemeentelijke belastingen in de gemeente Land van Cuijk zijn terug te vinden in verordeningen. Op de pagina Verordeningen vind je de verordeningen van de gemeente Land van Cuijk.