Bezoek alleen op afspraak

Om je beter en sneller van dienst te zijn, werken wij uitsluitend op afspraak.

Afspraak maken (Deze link gaat naar een andere website)

Heropening luchthaven De Peel

Het Ministerie van Defensie wil op termijn vliegbasis De Peel weer in gebruik nemen. Daarvoor is een luchthavenbesluit nodig. Op deze pagina staat informatie over het proces van de voorbereiding van het luchthavenbesluit en hoe omwonenden en andere belanghebbenden daarbij worden betrokken. Ook het standpunt van de gemeente Land van Cuijk en het verdere verloop is op deze pagina terug te vinden.

Standpunt gemeente Land van Cuijk

Het college van de gemeente Land van Cuijk vindt de mogelijke heropening van Luchthaven De Peel een ongewenste ontwikkeling. Het college maakt zich zorgen over de mogelijke gevolgen voor de leefbaarheid in de kernen, de gezondheid van onze inwoners, de transitie buitengebied en recreatie. Het college heeft aangegeven zich proactief te willen opstellen in dit dossier. Het kritisch blijven volgen van de ontwikkelingen is namelijk belangrijk voor onze inwoners (geluidhinder, veiligheid, voorkomen overlast) en voor het tegengaan van mogelijke ruimtelijke beperkingen. Deze proactieve houding is vormgegeven via een ‘Taskforce militaire luchthavens’ die bestuurlijk en ambtelijk haar acties afstemt met omliggende gemeenten.

Raadsinformatiebrief

Bekijk hier de raadsinformatiebrief over de heropening van de Peel (Deze link gaat naar een andere website).

Procedure Luchthavenbesluit

Om weer te kunnen vliegen vanaf Vliegbasis De Peel, is Defensie in 2019 gestart met de Procedure luchthavenbesluit de Peel (Deze link gaat naar een andere website).

Informatie vanuit Defensie

Op de website van het ministerie van defensie vind je alle informatie over de heropening van De Peel (Deze link gaat naar een andere website). Daar vind je onder andere een rapport over de effecten op het milieu en uitleg over de Procedure luchthavenbesluit De Peel (Deze link gaat naar een andere website) met een tijdlijn. Op die tijdlijn zie je wanneer er wat gaat gebeuren. Op Defensie.nl kun je ook de Presentatie online informatiebijeenkomst Reactienota De Peel 19 en 24 januari 2022 (Deze link gaat naar een andere website) bekijken.

Op de hoogte blijven

Via onze communicatiekanalen word je op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen en de belangrijke stappen die worden gezet.

Ministerie van Defensie

Het Ministerie van Defensie geeft via haar website www.defensie.nl (Deze link gaat naar een andere website) informatie over de voortgang en besluitvorming. Wil je door Defensie op de hoogte gehouden worden van het nieuws en de actualiteiten, meld je dan aan voor "burenmailing De Peel (Deze link gaat naar een andere website)" via informatiedepeel@mindef.nl. Ook vragen kunnen via dit e-mailadres worden gesteld.

Nieuwsbrief Gemeente

Ook de gemeente gaat bij actualiteiten een nieuwsbrief versturen. Wil je deze ontvangen? Stuur dan een e-mail naar communicatie@landvancuijk.nl.