in hetLand van Cuijk

Bezoek alleen op afspraak

Om je beter en sneller van dienst te zijn, werken wij uitsluitend op afspraak.

Afspraak maken

Bekendmakingen

De gemeente Land van Cuijk maakt de openbare bekendmakingen altijd officieel bekend via het gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl. Heb je thuis geen internet? Dan kun je de bekendmakingen via de computer in de hal van het gemeentehuis raadplegen.

Aanmelden bij Overheid.nl

Je kunt je via www.overheid.nl aanmelden voor de e-mailservice bekendmakingen. Je ontvangt dan automatisch berichten over jouw buurt. Handig en je mist geen berichten. Je kunt zelf aangeven hoe vaak je de informatie graag ontvangt. Gewoon rechtstreeks in je  mailbox en 24 uur per dag, 7 dagen per week te raadplegen op een moment dat het jou uitkomt.

Andere melding

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Andere melding
Publicatiedatum Bekendmaking
27 jan 2022 Rectificatie Melding Activiteitenbesluit milieubeheer voor het veranderen van een agrarisch bedrijf aan Zandsteeg 16 te Sambeek
27 jan 2022 Melding voor het veranderen van een veehouderij aan Langstraat 14 te Vortum-Mullem
25 jan 2022 Melding voor het oprichten van een handel- en reparatiebedrijf in auto’s en motoren aan Grootvenseweg 31 te Sint Hubert
24 jan 2022 Melding voor het veranderen van een melkveehouderij aan Veerweg 3 te Vortum-Mullem
20 jan 2022 Melding voor het veranderen van een akkerbouwbedrijf met caravanstalling aan Hoekstraat 6 te Rijkevoort
20 jan 2022 Melding voor het veranderen van een melkveehouderij aan Hoogeindseweg 1 te Sambeek
20 jan 2022 Melding voor het oprichten van een bedrijf voor dressuurles aan huis aan Vennenweg 3 te Maashees
20 jan 2022 Melding voor het veranderen van een farmaceutisch bedrijf aan Handelstraat 11 en 28 te Boxmeer
20 jan 2022 Melding voor het veranderen van een gemengd landbouwbedrijf aan Overloonseweg 6 te Vierlingsbeek
20 jan 2022 Melding voor het veranderen van een agrarisch bedrijf aan Zandsteeg 14 te Sambeek
20 jan 2022 Melding voor het oprichten van een bedrijf voor het realiseren van staalframe voor prefab woningen aan Schuttersstraat 6 te Beugen
19 jan 2022 Melding voor het veranderen van een paardenhouderij aan Overloonseweg 11 b te Vierlingsbeek
19 jan 2022 Melding voor het oprichten van een groothandel in schoonmaakartikelen aan Meulenveldt 30 te Mill
19 jan 2022 Melding voor het veranderen van een kalkoenenhouderij aan Hoogeindsestraat 21 en 21a te Rijkevoort
19 jan 2022 Melding voor het veranderen van een winkel voor dier en tuin aan Loonseweg 3 te Oploo
19 jan 2022 Melding voor het oprichten van een camper- en caravanservicebedrijf aan Langenboomseweg 58 te Mill
18 jan 2022 Melding voor het veranderen van de inrichting waarbij een beperkt deel van de tijd lasactiviteiten plaatsvinden naast de reeds gemelde activiteiten aan Hoogveldscheweg 1 C te Velp
17 jan 2022 Melding voor het oprichten van een gasdrukregelinstallatie aan Zandsteeg 11 te Sambeek
17 jan 2022 Melding voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem aan Beerseweg 6b te Haps
17 jan 2022 Melding voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem aan Vierlingsbeekseweg 69 te Overloon

Verkeersbesluit of -mededeling

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Verkeersbesluit of -mededeling
Publicatiedatum Bekendmaking
26 jan 2022 Verkeersbesluit voor de plaatsing of verwijdering van verkeerstekens te Gemeente Land van Cuijk
26 jan 2022 Verkeersbesluit voor een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats wordt algemene gehandicaptenparkeerplaats aan Poternen te Grave

Ruimtelijk plan of omgevingsdocument

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Ruimtelijk plan of omgevingsdocument
Publicatiedatum Bekendmaking
25 jan 2022 Ontwerpbestemmingsplan ‘Burgemeester Moorenstraat ong. Haps’

Ander besluit van algemene strekking

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Ander besluit van algemene strekking
Publicatiedatum Bekendmaking
14 jan 2022 Besluit aanwijzing toezichthouders gemeente Land van Cuijk 2022
18 jan 2022 Ontwerpbestemmingsplan ‘1e herziening Saxe Gotha’ Boxmeer”
14 jan 2022 Nota Bodembeheer PFAS Noord-Brabant met bijbehorende Bodemkwaliteitskaart PFAS Noord-Brabant
14 jan 2022 Aanwijzingsbesluit aantal evenementen gemeente Land van Cuijk 2022
14 jan 2022 Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten gemeente Land van Cuijk 2022

Delegatie- of mandaatbesluit

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Delegatie- of mandaatbesluit
Publicatiedatum Bekendmaking
18 jan 2022 Delegatiebesluit werkgeverschap gemeente Land van Cuijk 2022
14 jan 2022 Mandaatbesluit college gemeente Land van Cuijk 2022
14 jan 2022 Mandaatbesluit burgemeester gemeente Land van Cuijk 2022

Algemeen verbindend voorschrift (verordening)

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Publicatiedatum Bekendmaking
18 jan 2022 Instructie voor de griffier gemeente Land van Cuijk 2022
18 jan 2022 Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Land van Cuijk 2022
18 jan 2022 Verordening op de raadscommissies gemeente Land van Cuijk 2022
18 jan 2022 Verordening werkgeverscommissie gemeente Land van Cuijk 2022
18 jan 2022 Verordening klankbordgesprek gemeente Land van Cuijk 2022
18 jan 2022 Verordening burgerinitiatief gemeente Land van Cuijk 2022
18 jan 2022 Verordening auditcommissie gemeente Land van Cuijk 2022
18 jan 2022 Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Land van Cuijk 2022
18 jan 2022 Verordening rekenkamercommissie Land van Cuijk 2022 en benoeming leden rekenkamercommissie Land van Cuijk
18 jan 2022 Algemene plaatselijke verordening gemeente Land van Cuijk 2022
17 jan 2022 Nadere regels meldingsplicht evenement gemeente Land van Cuijk 2022
17 jan 2022 Nadere voorschriften bij Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Land van Cuijk 2022
17 jan 2022 Nadere Regels Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Land van Cuijk 2022
14 jan 2022 Beheerregeling informatiebeheer gemeente Land van Cuijk 2022
14 jan 2022 Klachtenverordening gemeente Land van Cuijk 2022
14 jan 2022 Verordening individuele studietoeslag gemeente Land van Cuijk 2022
14 jan 2022 Verordening op de gemeentelijke adviescommissie ruimtelijke kwaliteit Land van Cuijk 2022
14 jan 2022 Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen gemeente Land van Cuijk 2022
14 jan 2022 Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Land van Cuijk 2022
14 jan 2022 Verordening Stimuleringsregeling duurzaamheid voor (sport)verenigingen gemeente Land van Cuijk 2022
14 jan 2022 Archiefverordening gemeente Land van Cuijk 2022
14 jan 2022 Verordening commissie bezwaarschriften Land van Cuijk 2022
14 jan 2022 Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Land van Cuijk 2022
14 jan 2022 Verordening Starterslening gemeente Land van Cuijk 2022
14 jan 2022 Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Land van Cuijk 2022
14 jan 2022 Winkeltijdenverordening gemeente Land van Cuijk 2022
14 jan 2022 Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Land van Cuijk 2022
14 jan 2022 Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Land van Cuijk 2022
14 jan 2022 Verordening Stimuleringsregeling duurzaamheid woningen gemeente Land van Cuijk 2022
14 jan 2022 Treasurystatuut gemeente Land van Cuijk 2022
14 jan 2022 Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Land van Cuijk 2022
14 jan 2022 Inspraakverordening gemeente Land van Cuijk 2022
14 jan 2022 Bouwverordening gemeente Land van Cuijk 2022
14 jan 2022 Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Land van Cuijk 2022
14 jan 2022 Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Land van Cuijk 2022
14 jan 2022 Verordening Tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Land van Cuijk 2022
14 jan 2022 Financiële verordening Gemeente Land van Cuijk 2022
14 jan 2022 Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Land van Cuijk 2022

Beleidsregel

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Beleidsregel
Publicatiedatum Bekendmaking
18 jan 2022 Gedragscode integriteit raadsleden en burgerleden gemeente Land van Cuijk 2022
18 jan 2022 Gedragscode integriteit burgemeester en wethouders gemeente Land van Cuijk 2022
18 jan 2022 Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Land van Cuijk 2022
17 jan 2022 Regeling kwaliteitsverbetering van het landschap gemeente Land van Cuijk 2022
17 jan 2022 Evenementenbeleid gemeente Land van Cuijk 2022
14 jan 2022 Regeling budgethouders gemeente Land van Cuijk 2022
14 jan 2022 Beleidsregel Wet Bibob 2022 gemeente Land van Cuijk
14 jan 2022 Beleidsregel artikel 35 van de Alcoholwet gemeente Land van Cuijk 2022
14 jan 2022 Beleidsregels Re-integratie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Land van Cuijk 2022
14 jan 2022 Reglement Burgerlijke Stand gemeente Land van Cuijk 2022
14 jan 2022 Beleidsregel informatiebeheer gemeente Land van Cuijk 2022
14 jan 2022 Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Land van Cuijk 2022
14 jan 2022 Beleidsregels handhaving kinderopvang gemeente Land van Cuijk 2022
14 jan 2022 Beleidsregels Wet taaleis gemeente Land van Cuijk 2022
14 jan 2022 Beleidsregels Kostendelersnorm Participatiewet gemeente Land van Cuijk 2022
14 jan 2022 Beleidsregels bestuurlijke boete Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Land van Cuijk 2022
14 jan 2022 Beleidsregels Verhaal van bijstand gemeente Land van Cuijk 2022
14 jan 2022 Beleidsregel artikel 13b Opiumwet gemeente Land van Cuijk 2022
14 jan 2022 Beleidsregels Terug- en invordering Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Land van Cuijk 2022

Omgevingsvergunning

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Omgevingsvergunning
Publicatiedatum Bekendmaking
17 jan 2022 Ingetrokken aanvraag voor het demonteren van autowrakken aan Laagveld 13 te Cuijk
17 jan 2022 Toestemming voor het gedeeltelijk intrekken van een omgevingsvergunning voor stal 9 en de daarin te houden varkens aan Broekkant 10 te Beers
14 jan 2022 Verlenging beslistermijn voor de doorbraak van een draagmuur t.b.v. een verbouwing aan Perenboom 9 te Cuijk