Bezoek alleen op afspraak

Om je beter en sneller te kunnen helpen, werken wij alleen op afspraak.

Afspraak maken (Deze link gaat naar een andere website)

Nieuwe datum voor thema-avond masterplan Dommelsvoort

Geplaatst op donderdag 14 september 2023

De thema-avond over het (concept)masterplan van Waterpark Dommelsvoort op 21 september gaat niet door. Het Milieueffectrapport (MER) en het uitwerkingsplan zijn nog niet compleet genoeg om te kunnen bespreken. Ook hebben we nog geen reactie van de provincie ontvangen en willen we meer tijd nemen voor de reacties die zijn binnengekomen. Hierdoor schuift de planning op. We maken de nieuwe planning én een nieuwe datum voor de thema-avond nog bekend.

Voor het waterpark is een concept ‘masterplan’ gemaakt. Dit plan laat zien hoe het waterpark en de omgeving eruit komen te zien. Daarmee is het een belangrijk uitgangspunt voor de vergunningverlening. Om een besluit te kunnen nemen over het masterplan, moeten we goed weten welke gevolgen het waterpark heeft voor het milieu en de omgeving. Dit komt te staan in het Milieueffectrapport (MER). Het MER en de (milieu) onderzoeken zijn nu nog niet compleet genoeg.

Aandacht voor mening omgeving

Over het concept masterplan spraken de gemeente en ontwikkelaar TopParken de afgelopen tijd uitgebreid met mensen uit de omgeving en betrokken partijen. Bijvoorbeeld tijdens keukentafelgesprekken en een informatieavond. Ook ontvingen we verschillende schriftelijke reacties. We vinden het belangrijk om zorgvuldig naar alle reacties te kijken. Hiervoor is meer tijd nodig. Ook heeft de provincie als bevoegd gezag nog geen reactie gegeven. Deze reactie is wel nodig om over het masterplan uiteindelijk een besluit te kunnen nemen.

Zorgvuldigheid gaat voor snelheid

Wethouder Maarten Jilisen vindt het jammer dat we de eerder gemaakte planning niet halen. Maar hij benadrukt dat zorgvuldigheid echt voor snelheid gaat. Zeker bij zo’n groot project als Waterpark Dommelsvoort. “De effecten op de omgeving, het milieu en de economie moeten helder zijn om een zorgvuldig besluit te kunnen nemen over het masterplan. Daar nemen we meer tijd voor en dat is goed voor alle betrokken partijen.”

Lees meer over plan Dommelsvoort