Bezoek alleen op afspraak

Om je beter en sneller van dienst te zijn, werken wij uitsluitend op afspraak.

Afspraak maken (Deze link gaat naar een andere website)

We zoeken een burgemeester

Gemeente Land van Cuijk zoekt een burgemeester

Bij de start van een nieuwe gemeente is er een waarnemend burgemeester. De nieuwe gemeenteraad gaat vervolgens op zoek naar een burgemeester die door de Kroon (de Koning) wordt benoemd. De procedure hiervoor is gestart. De sollicitatietermijn is inmiddels gesloten. Solliciteren is daarom niet meer mogelijk. Naar verwachting is eind dit jaar bekend wie de burgemeester wordt.

Profielschets

De vertrouwenscommissie heeft een profielschets opgesteld. In deze profielschets staat een omschrijving van de burgemeester die het Land van Cuijk zoekt. Er staat bijvoorbeeld in beschreven welke karaktereigenschappen en competenties belangrijk worden gevonden. Bij het opstellen van deze profielschets is ook de input meegenomen uit de vragenlijst die door ruim 1.400 inwoners werd ingevuld. Voor de kinderen van onze basisscholen was er een kleurplatenwedstrijd. Zij kleurden en tekenden hun nieuwe burgemeester!

Profielschets en vragenlijst downloaden

De profielschets en de resultaten van de vragenlijst kun je bekijken op de website van de gemeenteraad. Via onderstaande links kom je bij de profielschetsvergadering van 17 mei 2022. De documenten kun je daar meteen bekijken. Wil je de documenten downloaden klik dan op het tandwieltje rechts boven het PDF.

Informatie over onze gemeente

Op onze website, via de media en andere kanalen is er natuurlijk veel informatie te vinden over onze gemeente. Voor raadsinformatie verwijzen we je graag naar Dashboard LvC - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl) (Deze link gaat naar een andere website). We zijn natuurlijk ook te vinden via social media. Via onderstaande links kom je bij een aantal relevante documenten en video’s. Wil je de documenten downloaden klik dan op het tandwieltje rechts boven het PDF.

Procedure

De profielschets werd tijdens een extra gemeenteraadsvergadering op dinsdag 17 mei vastgesteld door de gemeenteraad. Vervolgens is deze door de voorzitter van de vertrouwenscommissie (Mike van Diemen) aangeboden aan de commissaris van de Koning, Ina Adema. Op haar verzoek stelt nu de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de vacature officieel open. De vacature verschijnt dan op verschillende websites (bijvoorbeeld op www.politiekeambtsdragers.nl (Deze link gaat naar een andere website)) en in de Staatscourant. Iedereen kan solliciteren! Sollicitanten schrijven hun brief aan Zijne Majesteit de Koning en sturen die brief met CV aan de commissaris van de Koning.

Na selectie van de kandidaten door de commissaris van de Koning en de vertrouwenscommissie wordt een aantal kandidaten uitgenodigd voor sollicitatiegesprekken met de vertrouwenscommissie. Die commissie is samengesteld uit de fractievoorzitters, één van de wethouders is toegevoegd als adviseur. De vertrouwenscommissie geeft in een uitgebreid advies aan de gemeenteraad aan welke twee kandidaten zij aanbeveelt voor benoeming. De gemeenteraad bespreekt vervolgens in een besloten raadsvergadering het advies met de vertrouwenscommissie en stelt de aanbeveling vast met daarop de namen van de twee beste kandidaten in volgorde van voorkeur. Alleen de naam van nummer één wordt openbaar gemaakt; de tweede naam blijft geheim.

De aanbeveling van de gemeenteraad wordt gestuurd aan de minister van BZK. Verder rapporteert de commissaris van de Koning aan de minister van BZK of de procedure zorgvuldig is verlopen. De minister van BZK laat de als eerste aanbevolen kandidaat screenen. De minister draagt de kandidaat voor benoeming voor bij de Koning en volgt hierbij in beginsel de voordracht van de gemeenteraad. De Kroon benoemt de burgemeester bij Koninklijk Besluit. Wanneer alles rond is start de burgemeester.