Vraag en antwoord

Waarom deze vragenlijst?

De gemeente Land van Cuijk is een stuk groter dan de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis. Als nieuwe gemeente willen we dichtbij onze inwoners staan. Hiervoor maken we een aanpak en willen we met inwoners van alle 29 dorpen afspraken maken. Dit noemen we met een moeilijk woord ‘kernendemocratie’. Daarmee willen we bereiken dat inwoners ook in de nieuwe gemeente iets te zeggen hebben over hun directe leefomgeving: hun straat, buurt, wijk of dorp. Met deze vragenlijst willen we erachter komen hoe u met de nieuwe gemeente in contact wilt staan. Over welke onderwerpen u wilt meepraten. Hóe u betrokken wilt zijn.

Ik heb al eens eerder soortgelijke vragen beantwoord. Waarom stuurt de gemeente dan toch deze vragenlijst?

Het kan voorkomen dat u sommige vragen uit de vragenlijst al eens eerder heeft beantwoord. Bijv. omdat u lid bent van een inwonerpanel, of omdat u betrokken bent geweest bij de dorpsontwikkelingsplannen van de gemeente Sint Anthonis. Omdat we straks één gemeente zijn, willen we aan iedereen dezelfde vragen stellen. Alleen dan kunnen we de antwoorden met elkaar vergelijken.

Wat is ‘kernendemocratie’?

Onder kernendemocratie verstaan we: inwoners op dorps-, wijk- of buurtniveau betrekken bij de inrichting van hun eigen leefomgeving. Het initiatief ligt soms bij de gemeente, en soms bij inwoners. Als gemeente Land van Cuijk stellen we ons bij elk plan of project de vraag: raakt dit inwoners? Raakt dit de leefbaarheid in de kernen? Als dat zo is, dan betrekken we inwoners daarbij. Wat vinden inwoners belangrijk voor hun straat, buurt, wijk of dorp? Andersom kunnen inwoners aan tegen de gemeente zeggen wat ze belangrijk vinden in hun dorp of wijk. Bijv. als u een idee of voorstel heeft, dan luisteren we naar uw idee en als het kan, gaan we er samen mee aan de slag.

Wat wil de gemeente Land van Cuijk met ‘kernendemocratie’ bereiken?

We willen bereiken dat inwoners ook in de nieuwe gemeente iets te zeggen hebben over hun directe leefomgeving: hun straat, buurt, wijk of dorp. Zodat u ervaart dat de gemeente dichtbij u staat en toegankelijk is.

Over welke onderwerpen gaat ‘kernendemocratie’?

Dat kan van alles zijn. Denk bijv. aan verkeer, inrichting van uw straat, openbaar groen, sport- en cultuurvoorzieningen, openbaar vervoer, onderwijs, duurzame energie. U kunt bovendien zelf meebepalen waar het over gaat, door mee te doen met deze vragenlijst en/of met de activiteiten die we begin volgend jaar organiseren (het participatietraject).

Wat is er anders dan hoe het nu gaat in de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis?

Ook nu betrekken de gemeenten inwoners bij plannen en projecten. Er zijn bijv. dorps- en wijkraden en inwonerspanels. Dat hoeft niet allemaal te veranderen. Wat wél verandert is de gemeente: die wordt een stuk groter. De gemeente Land van Cuijk wil dichtbij haar inwoners staan. Dat gaat niet vanzelf; daar moeten we aan blijven werken. Daarom besteden we hier bij het bouwen van de nieuwe gemeente veel aandacht aan. We willen weten wat er speelt in uw straat, buurt, wijk of dorp. We staan open voor uw ideeën. Ondanks dat we een grotere gemeente zijn.

Wat is het participatietraject?

De gemeente organiseert verschillende activiteiten om met inwoners te praten over hoe zij met de gemeente Land van Cuijk betrokken willen zijn. Hoe zorgen we dat de afstand tussen u en de gemeente zo klein mogelijk blijft? Daarvoor hebben we in november en december 2020 deze vragenlijst gemaakt. Volgend jaar willen we met inwoners in gesprek over de onderwerpen die het meest in de vragenlijst naar voren komen. Dat doen we in ieder geval digitaal, en als het i.v.m. corona kan, ook op locatie. Meer informatie hierover volgt in januari.