Bezoek alleen op afspraak

Om je beter en sneller te kunnen helpen, werken wij alleen op afspraak.

Afspraak maken (Deze link gaat naar een andere website)

Vergunningvrij bouwen

Wil je bouwen, verbouwen, aanbouwen of slopen? Het kan zijn dat je hiervoor bij de gemeente een vergunning moet aanvragen. Of misschien heb je geen vergunning nodig.

Vergunning nodig of niet

Je kunt zelf controleren of de werkzaamheden vergunningvrij zijn. Hiervoor kun je de vergunningscheck doorlopen op www.omgevingsloket.nl (Deze link gaat naar een andere website).

Controleer het bestemmingsplan

Heb je volgens de vergunningscheck een omgevingsvergunning nodig voor de activiteit bouw, of wordt er aangegeven dat het bouwplan ook moet voldoen aan het geldende bestemmingsplan om geheel vergunningvrij te zijn? Dan kun je op www.ruimtelijkeplannen.nl (Deze link gaat naar een andere website) je plan toetsen aan de regels van het geldende bestemmingsplan.

Bepaal het achtererfgebied

Je mag alleen op het achtererf vergunningvrij aan- en uitbouwen en bijgebouwen realiseren. Voor bijbehorende gebouwen op het voorerf is altijd een vergunning nodig. Bij een hoekwoning geldt dat ook voor het zij-erf. Je moet eerst weten wat precies je achtererfgebied is. Bekijk voor uitleg hierover de video's over de begrippen erf, achtererfgebied en bebouwingsgebied (Deze link gaat naar een andere website) op de website van Kenniscentrum InfoMil.

Voorwaarden vergunningvrij bouwen

Mag je vergunningvrij bouwen? Dan gelden de volgende voorwaarden:

Tips