Bezoek alleen op afspraak

Om je beter en sneller te kunnen helpen, werken wij alleen op afspraak.

Afspraak maken (Deze link gaat naar een andere website)

Veelgestelde vragen bouwen en wonen

Waar vind ik wat er wel en niet mag met mijn woning en mijn grond?

De regels die er zijn voor jouw woning en grond staan in het bestemmingsplan. Alle bestemmingsplannen kun je bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl (Deze link gaat naar een andere website).

Ik ben het niet eens met een gepubliceerde aanvraag. Wat kan ik doen?

Je kunt nog geen bezwaar maken tegen een aanvraag voor een omgevingsvergunning, of een besluit om het proces te verlengen. Bezwaar maken kan pas als een vergunning is verleend.

Ik heb een vergunning aangevraagd en het ontwerp van het besluit ligt ter inzage. Hoe weet ik of er zienswijzen zijn ingediend?

Je kunt hiervoor contact opnemen met een medewerker van het team vergunningverlening via 0485-854000. 1 week nadat de termijn van inzage is afgelopen, kunnen we definitief zeggen of er zienswijzen zijn ingediend.

Hoe weet ik of er nieuwe regels gelden en of er omgevingsvergunningen zijn verleend in mijn buurt?

Een melding, een aanvraag voor een omgevingsvergunning of een ander besluit maken we bekend via www.officielebekendmakingen.nl (Deze link gaat naar een andere website). We plaatsen het ook op de gemeentepagina in het huis-aan-huisblad Arena Lokaal en De MaasDriehoek.

Je kunt je via www.overheid.nl aanmelden voor de e-mailservice bekendmakingen. Je ontvangt dan automatisch berichten over plannen en vergunningen in jouw buurt.

Wat verandert er met de komst van de Omgevingswet?

De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2024. Dan veranderen veel procedures. Na 1 juli 2023 bereiden we ons voor op de nieuwe manier: het ‘wijzigen van het omgevingsplan’.

Wat is een beschermd stads- en dorpsgezicht en voor welke dorpen geldt dit?

Dit is een gebied in een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karakter. Het centrum van Grave is Rijksbeschermd stadsgezicht. Een gedeelte van de wijk 'De Zittert' in Grave is gemeentelijk beschermd stadsgezicht. Het gebied van Oud-Velp is gemeentelijk beschermd dorpsgezicht. Wil je weten of jouw pand binnen een beschermd gebied ligt? Kijk op ruimtelijkeplannen.nl. Of neem contact met ons op via 0485-854000, of gemeente@landvancuijk.nl.

Kan ik mijn omgevingsvergunning over laten schrijven naar iemand anders?

Ja, je kunt jouw omgevingsvergunning op een andere naam laten zetten. Alle afspraken en toestemmingen gelden dan voor de persoon aan wie je de vergunning overdraagt. Je hebt bijvoorbeeld een vergunning aangevraagd voor een verbouwing. Je gaat verhuizen voor je met verbouwen begint. Wil de nieuwe eigenaar doorgaan met de verbouwing? Dan kun je bij ons aanvragen om de vergunning over te dragen.

Voorwaarden:

Neem hiervoor contact op met de frontoffice VTH via 0485-854000, of mail naar gemeente@landvancuijk.nl.

Ik wil in een bijgebouw van mijn woning een bedrijf beginnen. Heb ik hiervoor een vergunning nodig?

Je kunt in de regels van het bestemmingsplan voor jouw buurt bekijken of er een omgevingsvergunning voor jouw plan nodig is. Alle bestemmingsplannen vind je op www.ruimtelijkeplannen.nl. Er is bijvoorbeeld verschil in een ‘aan huis gebonden beroep’ of een ‘aan huis gebonden bedrijf’.

Aan huis gebonden beroep

Hierbij gaat het over diensten op administratief, juridisch, medisch, therapeutisch, kunstzinnig, ontwerptechnisch of vergelijkbaar gebied. Schoonheidsspecialiste, manicure en pedicure vallen ook hieronder. Hiervoor heb je meestal geen omgevingsvergunning nodig.

Aan huis gebonden bedrijf

Hierbij gaat het om een ambachtelijk bedrijf dat (voor een deel) met handwerk diensten of activiteiten levert aan de consument. Zoals een schoenmaker, kapper of goudsmid. Hiervoor is een omgevingsvergunning nodig, voor het afwijken van het bestemmingsplan. Deze vergunning  (bedrijf aan huis) kun je online regelen via het omgevingsloket. Kies daar voor de activiteit ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’.

Lukt het niet om de aanvraag online te doen, of heb je nog vragen? Bel dan naar 0485-854000.

Ik wil een airco plaatsen bij mijn woning. Moet ik hier een vergunning voor aanvragen?

Je moet een omgevingsvergunning aanvragen voor het afwijken van het bestemmingsplan voor:

Voor airco-units geldt dat in de meeste gevallen een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk nodig is, omdat de airco-unit:

Voor een airco op de grond die niet hoger is dan 1,0 meter en een oppervlakte heeft minder dan 2 m2 is geen vergunning nodig Je moet je wel houden aan de regels uit het Bouwbesluit 2012 (Deze link gaat naar een andere website) én het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek. Eén van die regels is dat de airco op de erfgrens maximaal 40 dB geluid mag maken.

Heb ik een vergunning nodig voor het schilderen of stuken van mijn woning?

Nee. Dit is niet nodig, omdat de draagconstructie niet verandert. Wel moet je rekening houden met de eisen voor welstand van jouw woning. 

Heb ik een vergunning nodig voor onderhoud aan mijn woning?

Onderhoud van een gebouw mag zonder omgevingsvergunning als:

Woon je in een gemeentelijk monument of rijksmonument? Dan gelden er andere regels. Neem in dat geval contact met ons op via 0485-854000, of mail naar gemeente@landvancuijk.nl.

Ik wil zonnepanelen plaatsen op mijn dak. Moet ik hier een vergunning voor aanvragen?

Als je voldoet aan de volgende regels heb je géén vergunning nodig.

Plaatsen op een schuin dak:

Plaatsen op een plat dak:

Doe altijd een vergunningscheck op www.omgevingsloket.nl (Deze link gaat naar een andere website). Voor monumenten en gebouwen binnen het dorps- en stadsgezicht is een omgevingsvergunning nodig als de zonnepanelen op het dak aan de voorkant van het gebouw komen.

Ik wil een mantelzorgwoning plaatsen. Is dit mogelijk?

Kijk voor meer informatie hierover op onze pagina Mantelzorgwoning en pre-mantelzorgwoning.

Mag ik mijn woning splitsen?

Om te weten of dat met jouw woning mogelijk is, kun je het beste eerst een principeverzoek doen. Kijk hiervoor op onze pagina Afwijken van een bestemmingsplan onder het kopje Principeverzoek.

Ik wil een dakkapel plaatsen. Moet ik hiervoor een omgevingsvergunning aanvragen?

Speciaal voor dakkapellen is er een brochure van de Rijksoverheid. Hierin staat wanneer je een vergunning moet aanvragen. Je kunt de brochure downloaden via www.rijksoverheid.nl (Deze link gaat naar een andere website).
Je kunt ook de vergunningcheck invullen via www.omgevingsloket.nl (Deze link gaat naar een andere website).

Lukt het niet? Bel ons dan op 0485-854000, of mail naar: gemeente@landvancuijk.nl.