Bezoek alleen op afspraak

Om je beter en sneller te kunnen helpen, werken wij alleen op afspraak.

Afspraak maken (Deze link gaat naar een andere website)

Uittreksel of afschrift Burgerlijke stand

Van een aantal belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven worden akten gemaakt. Dat gebeurt bij:

De akte blijft in de gemeente waar hij is opgemaakt. Je kunt in de gemeente Land van Cuijk dus alleen uittreksels krijgen van gebeurtenissen die in de gemeente Land van Cuijk hebben plaatsgevonden. Woon je bijvoorbeeld in Grave maar jouw kind is in het ziekenhuis in Nijmegen geboren, dan moet je de geboorteakte voor jouw kind opvragen bij de gemeente Nijmegen.

Heb je een bewijs nodig van echtscheiding of beëindiging partnerschapsregistratie, vraag dan om een huwelijksakte of akte van partnerschapsregistratie met daarbij een toevoeging van de echtscheiding of beëindiging van de partnerschapsregistratie.

Nodig

Kosten

kosten 2024

€ 16,60

Welke uittreksels kun je aanvragen en voor wie

Machtiging

Als je voor iemand anders dan hierboven genoemd een uittreksel wilt opvragen, dan heb je een machtiging en een kopie van het identiteitsbewijs van deze persoon nodig. dit kan alleen op afspraak, niet online.

Hoe lang duurt het

Na een online aanvraag ontvang je het uittreksel binnen 5 werkdagen per post
Bij een aanvraag aan de balie krijg je het uittreksel meteen mee

Internationaal

Heb je een uittreksel nodig voor een buitenlandse instantie? Dan kun je een uittreksel in meerdere talen aanvragen.