Bezoek alleen op afspraak

Om je beter en sneller te kunnen helpen, werken wij alleen op afspraak.

Afspraak maken (Deze link gaat naar een andere website)

Opvang statushouders Land van Cuijk

Vanaf 18 juli 2022 verwelkomen we in de panden aan de Stevensbeekseweg 14 in Overloon statushouders. Dit zijn mensen die een verblijfsvergunning hebben in Nederland. Elke gemeente krijgt statushouders toegewezen. Voor het Land van Cuijk gaat het om totaal 150 mensen in de 2e helft van 2022 en de 1e helft van 2023. Deze groep bieden we onderdak in panden van het voormalige AZC aan de Stevensbeekseweg. In de praktijk zal een kleinere groep statushouders op deze locatie verblijven. Omdat ze niet allemaal tegelijk binnenkomen én ze in de loop van tijd op andere plekken in onze gemeente gaan wonen.

Aandeel leveren in oplossen verstopte asielketen

Door de statushouders versneld op te vangen, levert de gemeente Land van Cuijk een bijdrage aan het oplossen van de crisis in de asielketen. Van alle bewoners in de asielzoekerscentra heeft een groep van 14.000 mensen een verblijfsvergunning. Ze wachten op woonruimte maar daardoor blijft nu een derde van de plekken in de asielzoekerscentra bezet. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid werkt aan een wet die ervoor moet zorgen dat alle gemeenten in Nederland hun aandeel in de opvang van statushouders leveren.

Snel inburgeren

In overleg met onder meer de woningcorporaties, Sociom (welzijnsorganisatie) onderwijsinstellingen en Werk en Inkomen willen we onze nieuwe inwoners zo snel mogelijk inburgeren. Dat betekent huisvesting bieden, begeleiden naar werk en onderwijs verzorgen, zodat ze zo snel mogelijk meedoen in onze gemeenschap.

Nieuwsbrief