in hetLand van Cuijk

Bezoek alleen op afspraak

Om je beter en sneller van dienst te zijn, werken wij uitsluitend op afspraak.

Afspraak maken

Reconstructie Bontsestraat en Beversestraat, Cuijk

Het wegdek van de Bontsestraat en Beversestraat is versleten. Daarom heeft de gemeente opdracht gegeven om te starten met de voorbereidingen van een reconstructie. Bekijk hieronder de Presentatievideo reconstructie Bontsestraat en Beversestraat Cuijk.

Wat gaat er gebeuren

Kort gezegd wordt het wegdek vervangen, de wegen worden anders ingericht, er wordt een hemelwaterriool aangelegd, de lichtmasten worden vervangen en er wordt groen aangeplant.

De herinrichting houdt onder andere in dat in beide straten fietssuggestiestroken van rood asfalt aan beide zijden van de weg worden aangelegd. Deze fietssuggestiestroken worden aangelegd omdat de Bontsestraat en de Beversestraat belangrijke wegen zijn in de fietsverbinding tussen Vianen en Cuijk. De rijstrook voor het autoverkeer wordt uitgevoerd in zwart asfalt.

De situatie in de bocht nabij de bushalte en de uitgang van het station, waar de Bontsestraat overgaat in de Beversestraat, wordt verbeterd. De opstelplaats van de halte voor de bus wordt verbreed, waardoor de bus niet meer gedeeltelijk op de rijbaan staat. Verder wordt zowel in de Beversestraat als Bontsestraat een veilige voetgangersoversteekplaats aangelegd. Voetgangers kunnen nu op een overzichtelijk punt oversteken.

Verder wordt ten aanzien van het verbeteren van de verkeersveiligheid, de uitgang van het station verbreed, waardoor een overzichtelijkere situatie ontstaat. Ook de begaanbaarheid voor voetgangers wordt verbeterd. Aan de zijde met even huisnummers wordt een doorlopend trottoir aangelegd. Hierbij wordt rekening gehouden met de aanliggende percelen; deze zijn drempelloos  vanaf de rijbaan bereikbaar.

Op de kruisingen Beversestraat/De nieuwe erven en de Bontsestraat/Korte Beijerd worden verkeersplateaus aangelegd. Hierdoor wordt de snelheid op deze kruisingen geremd. De plateaus zijn geschikt voor een snelheid tot 50 km per uur. Deze verkeersplateaus worden met klinkers verhard, evenals de parkeervakken in de Bontsestraat. De zijde met oneven huisnummers in de Beversestraat wordt gebruikt voor het vergroenen. Hier wordt een rij bomen aangeplant. Voor de bomen in de Bontsestraat wordt meer groeiruimte gecreëerd.

De vervanging van het wegdek biedt de gelegenheid om een hemelwaterriool met infiltratiebuizen aan te leggen. Hemelwater in de bodem laten infiltreren gaat verdroging tegen en het is goedkoper omdat er minder schoon hemelwater naar de rioolzuivering wordt afgevoerd. Aanwonenden kunnen hun hemelwaterafvoer (regenpijp) afkoppelen van het vuilwaterriool en aan laten sluiten op het hemelwaterriool. Hiervoor is subsidie beschikbaar.

Inrichtingstekening

Er is een tekening van de inrichting beschikbaar. De tekening kun je digitaal opvragen via 0485-854000.

Planning

Wanneer de werkzaamheden worden uitgevoerd is nog niet bekend. Eerst moeten alle onderzoeken zijn afgerond. Ons streven is uiterlijk in het tweede kwartaal van 2022 te starten met de uitvoering van de werkzaamheden.

Informatie

Wilt je meer weten over dit onderwerp neem dan contact op met de heer M. van Boekel via Michiel.vanBoekel@landvancuijk.nl of via het algemene telefoonnummer 0485-854000.