Bezoek alleen op afspraak

Om je beter en sneller van dienst te zijn, werken wij uitsluitend op afspraak.

Afspraak maken (Deze link gaat naar een andere website)

Projecten centrum, Cuijk

In het centrum van Cuijk bruist het van de bouwactiviteiten. Een aantal projecten is al voor een deel klaar, terwijl diverse plannen voor de toekomst in voorbereiding zijn, waarbij prettig wonen en werken voorop staan.

Dienstenzone Zwaanstraat

In de Zwaanstraat is een tweetal projecten in voorbereiding. Aan de westkant komt de Dienstenzone met zorginstellingen, bedrijven en appartementen. Aan de oostkant van de Zwaanstraat is woningbouw in ontwikkeling.

Dienstenzone

Een goed voorbeeld van de manier waarop de gemeente Cuijk het begrip ‘bouwen aan de toekomst’ vorm geeft, is het project Dienstenzone. Klantvriendelijkheid en doelmatigheid zijn de uitgangspunten bij het realiseren van een integrale dienstenzone, bestaande uit een bedrijfsverzamelgebouw, het dienstencentrum en woningen. Hier wordt alle expertise gebundeld die raakvlakken heeft met de begrippen werk, zorg en inkomen. Daarbij valt niet alleen te denken aan instanties als het UWV Werkbedrijf en de Sociale Dienst. Ook zorginstellingen als GGD, Dichterbij en Thuiszorg en bedrijven, zoals een uitzendbureau, zullen deel gaan uitmaken van de Dienstenzone. Op de plek van de voormalige brandweerkazerne, gemeentewerf en parkeerterrein aan de Zwaanstraat, wordt fase 1 van de Dienstenzone gerealiseerd: dienstencentrum De Zwaan. Fase 2 betreft de bouw van zeventien grondgebonden woningen.

Status

Voor het hele gebied is een bestemmingsplan in voorbereiding. Voor fase 1 is, via een vrijstellingsprocedure, de bouwvergunning verleend.

Soort en functie

Kantoren en appartementen.

Ontwikkelaar

Mooiland Maasland (Deze link gaat naar een andere website), Van der Horst Vastgoed (Deze link gaat naar een andere website) en gemeente Land van Cuijk.

Vernieuwen openbare ruimte Deken van den Ackerhof

De openbare ruimte van de Deken van den Ackerhof in Cuijk is aan vernieuwing toe. Omdat deze straat net buiten de Cuijkse Cantheelen en het Centrumplan Cuijk valt, is hiervoor extra geld beschikbaar gesteld. De plannen zijn bekend gemaakt bij omwonenden, aanliggende bedrijven, wijkraad Centrum, het Centrummanagement en Mooiland. Het is de bedoeling om de werkzaamheden in het voorjaar van 2022 uit te voeren.

Ontwerptekeningen

De ontwerptekeningen kunnen worden opgevraagd via 0485-854000.