Bezoek alleen op afspraak

Om je beter en sneller te kunnen helpen, werken wij alleen op afspraak.

Afspraak maken (Deze link gaat naar een andere website)

Procedure wijziging omgevingsplan

Een bestemmingsplan gebeurt volgens een vaste procedure. Je kunt daar op verschillende manieren invloed op uitoefenen.

Zienswijze indienen

Tijdens de inzagetermijn kun je een reactie (een ‘zienswijze’) geven aan de gemeenteraad. Of in sommige gevallen aan het college van B&W. Dit kan digitaal (voorkeur), schriftelijk of mondeling. In de zienswijze moet je duidelijk aangeven over welke onderdelen van de ontwerpwijziging van het omgevingsplan het gaat.

Online

Online zienswijze indienen met DigiD

Schriftelijk

De informatie waarop je een zienswijze kunt indienen staat in de bekendmaking op officiëlebekendmakingen.nl (Deze link gaat naar een andere website).

Mondeling

Bel ons via telefoonnummer 0485-854 000.