Bezoek alleen op afspraak

Om je beter en sneller te kunnen helpen, werken wij alleen op afspraak.

Afspraak maken (Deze link gaat naar een andere website)

Procedure bestemmingsplan

Een bestemmingsplan komt volgens een vaste procedure tot stand. Je kunt daar op verschillende manieren invloed op uitoefenen.

Zienswijze indienen

Tijdens de inzagetermijn kun je een reactie (een ‘zienswijze’) geven aan de gemeenteraad. Dit kan digitaal (voorkeur), schriftelijk of mondeling. In de zienswijze moet je duidelijk aangeven over welke onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan het gaat.

Online

Online zienswijze indienen met DigiD

Schriftelijk

Stuur je zienswijze naar de gemeente Land van Cuijk. Zet ook de datum, je naam, adres en handtekening in de brief. Zienswijzen kun je niet per e-mail indienen.

Mondeling

Neem telefonisch contact op met de gemeente via telefoonnummer 0485-854 000.