Bezoek alleen op afspraak

Om je beter en sneller te kunnen helpen, werken wij alleen op afspraak.

Afspraak maken (Deze link gaat naar een andere website)

Planschade

Planschade is schade die ontstaat door een besluit van de gemeente over de omgeving, bijvoorbeeld een nieuw bestemmingsplan. Hierdoor kan de waarde van een woning dalen of kan er verlies van inkomen zijn. Bijvoorbeeld als de gemeente vlakbij een woonwijk een winkelcentrum laat bouwen, of wanneer een bedrijf niet meer goed bereikbaar is.

Let op! Voor een melding planschade betaal je € 300. De melding wordt door een onafhankelijke commissie beoordeeld. Als jouw verzoek om planschade geldig is, krijg je de € 300 weer terug.  

Kosten

Als een verzoek om planschade geldig is zijn de kosten alleen het eigen risico. Als een verzoek ongeldig is zijn de kosten €300.

Eigen risico

Er geldt een eigen risico van 2% van het inkomen (bij inkomensverlies) of van de waarde van de woning (bij waardevermindering). Dit noemen we het Normaal Maatschappelijk Risico (NMR). Dit eigen risico wordt niet door de gemeente betaald. De gemeente kan een hoger NMR vaststellen.

Aanvragen

Je kunt een planschadevergoeding aanvragen nadat de termijn voor bezwaar en beroep van een ruimtelijk besluit voorbij is. Het besluit (voor bijvoorbeeld een nieuw bestemmingsplan) staat dan vast. Vanaf dat moment heb je 5 jaar de tijd om de aanvraag voor een planschadevergoeding in te dienen.

Aanpak/werkwijze

Meer informatie

Heb je hulp nodig bij het invullen van de aanvraag of vragen over de gang van zaken? Of wil je weten of er een kans is dat jouw aanvraag wordt geaccepteerd? Wij denken graag mee. Neem dan contact met ons op via 0485-854000 en vraag naar de behandelend ambtenaar planschade.

Je kunt ook de Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Land van Cuijk 2022 (Deze link gaat naar een andere website) raadplegen.