Bezoek alleen op afspraak

Om je beter en sneller van dienst te zijn, werken wij uitsluitend op afspraak.

Afspraak maken (Deze link gaat naar een andere website)

Inschrijving korte termijn pacht landbouwgrond

Wij verpachten ook gronden voor een korte periode, meestal voor een jaar. Vaak gaat het om percelen landbouwgrond, die op termijn ook voor andere doelen kunnen worden gebruikt (bijvoorbeeld woningbouw, natuurontwikkeling, ruilgrond). Zolang er nog geen duidelijke plannen zijn, worden ze verpacht voor een korte periode.

De nota Grondbeleid en de nota Pachtbeleid zijn nog niet vastgesteld door de gemeenteraad. Zolang dat nog niet is gebeurd worden de gronden, die in aanmerking komen voor verpachting voor een korte periode, voor het jaar 2023 verpacht. De beschikbare landbouwpercelen worden in geliberaliseerde pacht uitgeven aan agrariërs voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023.

Openbare inschrijving

De beschikbare percelen worden via een openbare inschrijving verpacht. De inschrijving staat open van 8 november tot en met 2 december 2022.

Natuur inclusieve landbouw (NIL)

Wij gaan in het toekomstig pachtbeleid een duurzaam grondgebruik steunen. Als de pachter maatregelen voor een natuur inclusieve landbouw (NIL) neemt, bieden wij op de geboden pachtvergoeding een korting. Deze korting kan oplopen tot maximaal 40%. Bij de inschrijving kan worden aangegeven of er gebruik wordt gemaakt van NIL-maatregelen.

Voorwaarden voor inschrijving

  1. De gunning gaat naar het hoogste bod. Bij een gelijk bod krijgt de inschrijver, die ook maatregelen voor natuur inclusieve landbouw (NIL) gebruikt, voorrang. Anders volgt er een loting voor de gunning
  2. De inschrijver moet een volwaardig agrarisch bedrijf uitoefenen
  3. De voor pacht aangewezen percelen zijn aangegeven op kaarten. Op deze kaarten staat meestal één perceel. Voor een efficiënt grondgebruik staan in sommige gevallen meer percelen op 1 kaart. Elke kaart heeft een kaartnummer. Inschrijven kan per kaart met vermelding van het kaartnummer
  4. Er kan op twee kaarten worden ingeschreven. Geef aan wat eerste en tweede keus is
  5. De inschrijving staat open van 8 november tot en met 2 december 2022
  6. 50% van de waterschapslasten zijn voor de pachter
  7. Bij de inschrijving is gunning voorbehouden aan de gemeente

Maatregelen natuur inclusieve landbouw (NIL)

Bekijk hieronder de mogelijke maatregelen met daarbij de korting op de pachtprijs. Een combinatie van maatregelen uit de verschillende pakketten is ook toegestaan. De maximale vergoeding is nooit meer dan 40%

Basis maatregelen (20% korting)

Pakket A: zware maatregelen (maximaal 40% korting)

Pakker B: middelzware maatregelen (Maximaal 30% korting)

Pakket C: lichte maatregelen (maximaal 20% korting)

Beschikbare percelen

Bekijk de beschikbare kavels op www.gislandvancuijk.nl (Deze link gaat naar een andere website). Door te klikken op een perceel open je de kavelkaart. Op de kavelkaart staat het perceel met daaronder het kaartnummer. Het kaartnummer heb je nodig om in te schrijven.

Inschrijven

Inschrijven kan van 8 november tot en met 2 december 2022 via het inschrijfformulier. Om in te schrijven op een perceel heb je het kaartnummer nodig dat op de kavelkaart staat.

Inschrijfformulier pacht 2023

Vragen

Neem voor meer informatie of vragen contact op met de medewerkers van het clusters Grondzaken via ons algemene nummer 0485-854000 of via gemeente@landvancuijk.nl.