Proces-verbaal over geldigheid en nummering kandidatenlijsten

Met dit formulier doet het centraal stembureau verslag van de zitting waarin is besloten over:

  • de geldigheid en nummering van de kandidatenlijsten;
  • het handhaven van de kandidaten op, en de aanduidingen bovenaan, de kandidatenlijsten.