Persbericht: Logo gemeente Land van Cuijk

Dit weekend zijn we geattendeerd op een logo dat gelijkenis vertoont met het kersverse logo van de gemeente Land van Cuijk.

We vonden het een mooi logo en we vinden het een mooi logo. Er lijkt sprake van een ongelukkig toeval. In de aanloop naar de lancering heeft het ontwerpbureau het logo getoetst. Ook heeft een merkenbureau het logo aan een eerste toets onderworpen. Uit beide toetsen zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen. We gaan nu diepgaander onderzoek doen en wachten de uitkomsten daarvan af.