Kandidaatstelling Verkiezing Gemeenteraad Land van Cuijk 2021

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Land van Cuijk maakt het volgende bekend:
 

 1. Op maandag 11 oktober 2021 zal de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Land van Cuijk plaatshebben.
   
 2. Op die dag kunnen bij het centraal stembureau , Raadhuisplein 1, Boxmeer van 9.00 tot 17.00 uur lijsten van kandidaten (model H 1) worden ingeleverd.
   
 3. De benodigde formulieren voor:
 • de lijsten van kandidaten (model H 1);
 • de verklaringen van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling (model H 9);
 • de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de politieke groepering boven een kandidatenlijst (model H 3-1);
 • machtiging tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen van politieke groeperingen of afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst. (model H 3-2) en
 • de verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst (model H 4)

  zijn tot en met de dag van de kandidaatstelling kosteloos voor de kiezers verkrijgbaar.
 1. Voor de kandidaatstelling moet uiterlijk  27 september 2021 een waarborgsom van tweehonderdvijfentwintig euro ( €225,00 ) zijn betaald door overmaking van dit  bedrag op een daartoe bestemde rekening van de gemeente Boxmeer. 

Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften betreffende de inlevering van kandidatenlijsten worden verstrekt door:

Bureau verkiezingen
Raadhuisplein 1
5831 JX Boxmeer
verkiezingen@boxmeer.nl