Digitale leeromgeving voor (kandidaat-)raadsleden

Onlangs bereikte ons de vraag of we ook een trainingsprogramma aanbieden voor kandidaat-raadsleden. Dat is niet het geval. Wel wijzen u graag op de gratis digitale leeromgeving voor raadsleden. De leeromgeving is opgezet en ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden samen met de Vereniging van Griffiers, Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het ministerie van Binnenlandse Zaken. De leeromgeving bevat meer dan honderd opleidingsmodules, speciaal gericht op raadsleden. Er zijn e-learnings, handleidingen, infographics, tips en educatieve filmpjes over onderwerpen die relevant zijn voor het raadswerk. Zo vindt u er een instapcursus gemeenterecht of een uitgebreid stappenplan over wat de Omgevingswet met zich meebrengt. Naast opleidingsmodules gericht op Kennis, zijn er ook modules over Vaardigheden (bijv. debatteren) en Houding (bijv. hoe om te gaan met de balans werk/privé). Een interessant aanbod voor (kandidaat-)raadsleden!

Leerlijnen

In de leeromgeving vindt u ook modules geclusterd op thema, de leerlijnen. Het gaat om de volgende leerlijnen: 

 1. Hoe bereid je je voor op het raadslidmaatschap?
 2. De basis als raadslid; 
 3. Invulling geven aan je rol als raadslid;
 4. Recht, integriteit en veiligheid; 
 5. Vergaderen; 
 6. Debatteren en onderhandelen; 
 7. Financiën; 
 8. Ruimtelijke ordening / Omgevingswet; 
 9. Sociaal domein / Jeugd; 
 10. Participatie;
 11. Profileren; 
 12. Energietransitie.