Bijeenkomst verkiezingen, 14 juli a.s.

Op 24 november 2021 hebben de herindelingsverkiezingen plaats. De voorbereidingen daarvoor zijn inmiddels in volle gang. Op 14 juli a.s. organiseert de gemeente Land van Cuijk i.o. een bijeenkomst rond de verkiezingen. Onderwerpen zijn:

  • Organisatie van de verkiezingen
  • Integriteit, weerbaarheid en ondermijning
  • Wie geef jij jouw stem?

Voor deze bijeenkomst worden uitgenodigd de vertegenwoordigers van de politieke partijen, kandidaten en andere belangstellenden. De bijeenkomst heeft plaats via Teams. Wilt u deelnemen aan de bijeenkomst? Laat dat dan weten via griffie@landvancuijk.nl. De vergaderlink wordt vervolgens gemaild. Deze is ook bekend bij de politieke partijen. Meer informatie over de herindelingsverkiezingen vindt u hier: https://gemeentelandvancuijk.nl/herindelingsverkiezingen-land-van-cuijk.

Downloads