Bezoek alleen op afspraak

Om je beter en sneller van dienst te zijn, werken wij uitsluitend op afspraak.

Afspraak maken

Klimaatbestendige Oeffeltse Raam

Geplaatst op donderdag 9 juni 2022

Woensdag 8 juni 2022 ondertekenden Peter van Dijk, lid dagelijks bestuur waterschap Aa en Maas en wethouder David Sölez van de gemeente Land van Cuijk een uitvoeringsovereenkomst voor de herinrichting van de Oeffeltse Raam. Daarmee kan het werk beginnen. De beek wordt aangepast zodat deze beter de gevolgen van de verandering van het klimaat op kan vangen.

Peter van Dijk: “In 2016 kregen agrariërs langs de Oeffeltse Raam en ondernemers op het bedrijventerrein Saxe Gotha te maken met veel wateroverlast. We krijgen steeds vaker te maken met hevige regenval en langere periodes van droogte. Deze problemen willen we met de herinrichting oplossen.” Er wordt een waterberging aangelegd om het overtollige water vanuit industrieterrein Saxe Gotha op te vangen bij hevige regenval. Ook wordt er een wateraanvoer gerealiseerd vanuit de Maas nabij Sambeek om het droogteprobleem op te lossen. De beek wordt zo ingericht dat er het hele jaar voldoende water is voor optimale natuurontwikkeling en voor het op peil houden van de grondwaterstand voor de agrarische sector.

Het werk begint naar verwachting in juli 2022. Als eerste wordt de waterberging aangelegd. Wethouder David Sölez: “Bij de uitvoering van dit project  wordt ook rekening gehouden met de ecologie door inzet van ecologische begeleiding in het veld en het uitvoeren van een voorinspectie op nog aanwezige broedvogels. Eerder zijn al maatregelen getroffen om de beschermde poelkikker te verplaatsen naar een poel verderop. Het project verbetert in brede zin de waterhuishouding van het gebied en levert daarnaast een positieve bijdrage aan de flora en fauna”. De bouw van de twee inlaatgemalen nabij Sambeek zal later starten, naar verwachting in de loop van 2023.

Meer informatie

Op de hoogte blijven? Op de website van Waterschap Aa en Maas kun je je aanmelden voor de nieuwsbrief.

Afbeelding met Peter van Dijk en David Sölez in Oeffelt