15 oktober: zitting van het centraal stembureau

De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 24 november 2021 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Land van Cuijk maakt, ingevolge artikel I 2 van het Kiesbesluit bekend, dat dit bureau op vrijdag 15 oktober 2021 om 10.00 uur, in de raadszaal van het gemeentehuis in Boxmeer, in een openbare zitting zal beslissen over

o    de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten;
o    het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;
o    het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering en
o    de nummering van de geldig verklaarde lijsten.

Deze zitting is online te volgen via www.boxmeer.nl, raadsinformatie, online vergadering volgen.

Inspreken

Tijdens de zitting van het centraal stembureau kan een bezwaar worden ingediend. Als u van dit recht gebruik wilt maken moet u zich uiterlijk 14 oktober voor 17.00 uur aanmelden via verkiezingen@boxmeer.nl. U ontvangt dan een e-mail met vermelding op welke wijze u uw bezwaar kenbaar kunt maken.