Bezoek alleen op afspraak

Om je beter en sneller van dienst te zijn, werken wij uitsluitend op afspraak.

Afspraak maken (Deze link gaat naar een andere website)

Land van Cuijk goed op weg met opwekken duurzame energie

Het klimaatakkoord van ‘Parijs’ wordt omgezet in acties. Ook in het Land van Cuijk. Volgens beleidsmedewerkers heeft onze gemeente hierbij voor- én nadeel van ons grote buitengebied. Het wordt de kunst om het elektriciteitsnet op tijd klaar te krijgen.

In de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015) staat dat in Nederland de CO2-uitstoot in 2030, 50% minder moet zijn dan in 1990. Sindsdien wordt in 30 regio’s onder andere gekeken waar duurzame elektriciteit kan worden opgewekt. Bij duurzame elektriciteit moet je denken aan zonneparken en windmolens. Door de korte termijn kijken we naar bestaande technieken.

Over bestuurlijke grenzen

Er is gekozen voor samenwerking in regio’s omdat de oplossing voor een energietransitie vaak verder gaat den de bestuurlijke grenzen. Iedere regio heeft vanuit de landelijke overheid de opdracht gekregen een Regionale Energiestrategie (RES) te maken. Bekijk hieronder een algemeen filmpje over de RES

In de regio Noordoost Brabant werken de provincie Noord-Brabant en waterschappen Aa en Maas en De Dommel samen met de gemeentes Bernheze, Boekel, Boxtel, Haaren, Landerd, Land van Cuijk, Meijerijstad, Oss, Den Bosch, Sint-Michielsgestel, Uden en Vught.

De regio Noordoost Brabant geeft zichzelf de opdracht om van 2020 tot 2030 1,5 TWh (terra watt uur) energie duurzaam op te wekken. Dat is te vergelijken met de energieproductie van 124 windmolens of ruim 1.700 hectaren (ongeveer 3.400 voetbalvelden) aan zonneparken. "Windmolens én zonneparken hebben voor- en nadelen. Een voordeel van windmolens is dat ze veel energie opwekken en weinig plaats innemen. Een nadeel is dat je ze niet kunt verstoppen in het landschap omdat ze overal bovenuit steken. Voordeel van zonneparken is dat ze beter passen in het landschap. Nadeel is dat er veel grond nodig is om genoeg energie op te wekken. Voor de goede werking op het netwerk is een mix van zonneparken en windmolens nodig. Want als de zon schijnt dan waait het minder en andersom.”

Bekijk voor meer informatie de video De Regionale Energiestrategie (RES) en het energienet op YouTube (Deze link gaat naar een andere website)

Zonneparken

De gewenste bijdrage van onze gemeente gaan we zeer waarschijnlijk wel halen doordat we als gemeente al bezig waren om energieneutraal te worden. Daarbij richten wij ons meer op zonneparken dan op windmolens omdat we te maken met de F16’s van vliegbasis Volkel. Windmolens kunnen het zicht van een radar beperken en de radar kan de draaiende wieken van molens zien als 'kleine vliegtuigen'.

Vorig jaar konden partijen met een goed voorstel voor een zonnepark zich melden bij de gemeente. Inmiddels zijn er twee initiatieven vergund. Een derde zit nog in de pijplijn. Land van Cuijk heeft relatief veel buitengebied en daarmee ruimte voor zonneparken. In dichter bevolkte gebieden zijn er eerder bezwaren van omwonenden. Bovendien hebben ze daar te maken met grotere energie-opgaven.

Roet in het eten

In Sint Anthonis zou het elektriciteitsnet nog wel roet in het eten kunnen gooien. “Doordat Sint Anthonis een dunbevolkt gebied is, is de capaciteit van ons elektriciteitsnet relatief beperkt. Als we veel meer duurzame energie gaan opwekken, moet dat allemaal via dat net vervoerd worden. Netbeheerder Enexis volgt de ontwikkelingen op de voet, maar er gebeurt nu zó veel en zó snel. Bedenk daarbij dat het versterken van een net vijf jaar en veel geld kost. Het is moeilijk om niet achter de feiten aan te lopen!”

Naast het opwekken van duurzame energie, draait de Regionale Energiestrategie (RES) van Noordoost Brabant om het besparen van energie. “Hiervoor is het loket Brabant woont slim opgericht. Hier kunnen inwoners terecht die bijvoorbeeld hun woning willen isoleren. Ze krijgen er advies en informatie over subsidies.”

Raad

De plannen van Sint Anthonis zijn op 7 mei 2020 voorgelegd aan de gemeenteraad van Sint Anthonis. De raad is die avond akkoord gegaan met de opwekking van 1,5 TWh tot 2030 en de manier waarop dat zal gebeuren. Het wachten is op het akkoord van alle raden in de regio. Daarna zullen de plannen worden voorgelegd aan het Planbureau voor de Leefomgeving. Die beoordeelt hoe goed ze scoren op financiële haalbaarheid, inpassing in het landschap en maatschappelijke kosten. “En er zal worden gekeken of Nederland, op basis van al deze plannen, in 2020 de gewenste 35 TWh aan duurzame energie opwekking gaat halen. Pas dan kan worden besloten of de RES voor onze regio ook definitief wordt vastgesteld of dat aanpassing nodig is.” 

Vervolgens wordt het een traject van uitvoering en monitoring van de plannen. “Het is een grote groep die tot nu toe wekelijks bij elkaar kwam. De overgang, vanwege de coronacrisis, van offline naar online ging eigenlijk heel soepel. Vanaf komend jaar zullen we alleen nog samenkomen als dat nodig is, om van elkaar te blijven leren en de voortgang te bewaken.”