Bezoek alleen op afspraak

Om je beter en sneller van dienst te zijn, werken wij uitsluitend op afspraak.

Afspraak maken (Deze link gaat naar een andere website)

Ideeën en wensen sociale veiligheid Land van Cuijk

Veiligheid raakt ons allemaal!

Elke gemeente stelt minimaal één keer in de vier jaar haar doelen op het gebied van veiligheid vast. Deze doelen worden vastgelegd in het Integraal Veiligheidsplan (IVP). Daarmee is het IVP het belangrijkste hulpmiddel voor een gemeente om invloed uit te oefenen op het gebied van de lokale veiligheid. 

Het IVP is er als eerste voor sociale veiligheid en een veilige leefomgeving. Zijn of voelen inwoners en ondernemers zich voldoende beschermd tegen gevaar dat wordt veroorzaakt door het gedrag van mensen? Hier gaat het dan vooral om het voorkomen van overlast en criminaliteit, het verbeteren van de sociale verbinding en de leefbaarheid.

Het IVP richt zich dus niet op fysieke veiligheid, zoals verkeersveiligheid, brandveiligheid en externe veiligheid (onder andere risico's voor mens en milieu bij gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen). Ook gaat het IVP niet over de normale toezicht- en handhavingstaken van de gemeente in de leefomgeving, zoals de aanpak van hondenpoep en parkeeroverlast.

Jouw inbreng is belangrijk

Wij vinden het belangrijk dat iedereen in onze gemeente – inwoners en ondernemers – actief kan meedenken over de doelen die we opnemen in het IVP. Veiligheid raakt ons tenslotte allemaal! Wij nodigen je daarom graag uit om jouw ideeën en/of wensen over de sociale veiligheid en de leefomgeving in de gemeente Land van Cuijk met ons te delen. Wat vind je hierbij belangrijk?

Laat ons jouw ideeën en/of wensen weten. Wij vragen je om echte situaties te noemen en (als je die hebt) ideeën voor een oplossing. Alle ingebrachte wensen en ideeën worden zoveel mogelijk meegenomen in het nieuwe IVP 2023-2026 voor de gemeente Land van Cuijk.

Mijn wensen voor een veilige gemeente Land van Cuijk