Bezoek alleen op afspraak

Om je beter en sneller te kunnen helpen, werken wij alleen op afspraak.

Afspraak maken (Deze link gaat naar een andere website)

Hulp en Begeleiding (Wmo)

Hulp en begeleiding is ondersteuning die is gericht op behoud of verbetering van zelfredzaamheid. Hierbij gaat het niet om het overnemen van taken, maar om de ondersteuning ervan.

Kosten

Voor voorzieningen op grond van de Wmo betaal je een eigen bijdrage. De eigen bijdrage is een vast bedrag per maand (in 2021 is dat €19,- euro per maand).

Begeleiding/dagbesteding

Er zijn twee soorten begeleiding:

individuele begeleiding

groepsbegeleiding

Bij groepsbegeleiding kan het gaan om het bieden van een andere dag invulling dan (vrijwilligers)werk of school, het voorkomen van een sociaal isolement of het voorkomen van opname in een (verpleeg)instelling. Ook ter ontlasting van de mantelzorger(s) kan groepsbegeleiding worden ingezet.

Hulp bij het huishouden

Soms zijn mensen door een beperking, ziekte of psychische problemen voor korte of langere tijd niet in staat zelfstandig hun huishouden te verzorgen. Vaak zijn er dan mensen in de sociale omgeving (kinderen, familie, buren) die hen tijdelijk kunnen bijstaan. Als dat niet het geval is kan er mogelijk huishoudelijke verzorging worden ingezet op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Bijvoorbeeld hulp bij het schoonmaken, de was doen of andere huishoudelijke klussen. Maar ook de zorg voor kinderen en het voorbereiden van maaltijden kan soms tijdelijk worden overgenomen, wanneer er geen andere oplossing mogelijk is.

Wanneer kun je mogelijk huishoudelijke verzorging krijgen via de Wmo:

Wanneer kun je geen huishoudelijke verzorging krijgen via de Wmo:

Ook wordt bekeken in hoeverre je samen met jouw sociale netwerk in staat bent om het probleem (deels) op te lossen. Soms kunnen slimme aanpassingen in huis het probleem al verminderen. Door bijvoorbeeld de woning anders in te richten of de wasmachine op een verhoging te plaatsen.

Hoe werkt het

Wanneer je beperkingen hebt op het gebied van de maatschappelijke deelname en/of de zelfredzaamheid, kan er mogelijk begeleiding worden ingezet vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente kijkt samen met jou naar de meest geschikte oplossing, waarbij jij als persoon centraal staat. Een oplossing vanuit de Wmo heet dan ook een maatwerkvoorziening.

Allereerst bekijken we samen met jou of er andere oplossingen zijn voor het probleem, zoals:

Pas wanneer deze inspanningen geen (volledige) oplossing blijken te zijn voor het probleem, kijkt de gemeente met jou naar een maatwerkvoorziening op grond van de Wmo.

Als je in aanmerking komt voor begeleiding, dan wordt in beginsel zorg in natura ingezet. Bij zorg in natura wordt de begeleiding verzorgd door een zorgaanbieder waarmee de gemeente een overeenkomst heeft. 

Als jouw voorkeur uitgaat naar een persoonsgebonden budget (PGB) waarmee je zelf de zorg regelt, dan geldt een aantal aanvullende voorwaarden. Zo moet je een PGB-plan opstellen waarin je onder andere moet motiveren waarom je een PGB wilt en kunnen aantonen dat de zorg met een PGB veilig en doeltreffend wordt ingezet. Ook moet je een zorgovereenkomst opstellen met de zorgverlener.

Je krijgt het PGB niet zelf in handen. Het PGB wordt beheerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Kijk voor meer informatie over het PGB op www.pgb.nl (Deze link gaat naar een andere website) of op www.svb.nl (Deze link gaat naar een andere website).

Hulpmiddelen

Als er is besloten dat er een hulpmiddel verstrekt gaat worden vanuit de WMO dan kun je zelf een leverancier kiezen uit de volgende leveranciers.

Wat moet ik doen

Je vraagt een maatwerkvoorziening WMO aan door een melding te doen bij de Front Office Sociaal Domein. Dat kan telefonisch via 0485-854444 of via een mail naar wmo-consulenten@landvancuijk.nl. De medewerker van de Front Office Sociaal Domein maakt indien nodig een afspraak met de specialist.

Het gesprek

Tijdens dit gesprek (meestal bij jou thuis) bespreken we samen met jouw situatie. De Wmo consulent bepaalt de indicatie, zo nodig met hulp van een (medisch) adviseur of zorgprofessional. Het is handig als jouw mantelzorger en/of professioneel begeleider bij dit gesprek aanwezig is. 

Persoonlijk plan

Voorafgaand aan het gesprek kun je een persoonlijk plan opstellen. Dit is een eigen beschrijving van jouw situatie. Dit persoonlijke plan wordt besproken tijdens het gesprek. De gemeente moet jouw persoonlijke plan betrekken bij het onderzoek.

Verslag

Wmo consulent werkt jullie gesprek uit en maakt hiervan een verslag. Dit verslag krijg je vervolgens thuisgestuurd. Een aanvraag is ingediend nadat het gespreksverslag door jou is ondertekend en is ontvangen bij de gemeente.