Bezoek alleen op afspraak

Om je beter en sneller van dienst te zijn, werken wij uitsluitend op afspraak.

Afspraak maken (Deze link gaat naar een andere website)

Gezondheid en leefomgeving

Hoe beleven inwoners van het buitengebied hun gezondheid en welke rol speelt de omgeving daarbij? Die vraag staat centraal in een onderzoek van GGD Hart voor Brabant en het Louis Bolk-Instituut voor duurzame landbouw, voeding en gezondheid.

Brede blik op gezondheid

“Bij het onderzoek hanteren we een brede blik op gezondheid, want gezondheid is meer dan niet-ziek-zijn,” aldus Sjef Staps, onderzoeker bij het Louis Bolk Instituut. Het onderzoek start deze zomer in het gebied Noordkant-Zandkant in Sint Anthonis.

Volgens Staps vertellen objectieve cijfers over klachten en gezondheidsproblemen niet het hele verhaal over gezondheid. “Volgens het concept van positieve gezondheid is gezondheid meer dan dat. Het is de optelsom van lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren. Het gaat meer om veerkracht in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. Arts en onderzoeker Machteld Huber is de bedenker van dit concept van gezondheid. Zij is oprichter van het Institute for Positive Health (iPH).”

De 6 pijlers van positieve gezondheid zijn:

1 op 1 interviews

Staps: “Op basis van deze brede blik op gezondheid gaan we in het buitengebied van Sint Anthonis het gesprek aan met zowel inwoners als veehouders. Daarbij passen we het Bolk-model voor Positieve Gezondheid en Leefomgeving toe. Dat is een hulpmiddel om de invloed van de leefomgeving op gezondheid in beeld te brengen. Doel van de 1 op 1 interviews met bewoners en veehouders is om inzicht te krijgen in hoe mensen zich voelen, welke rol de omgeving daarin speelt en of zij zelf kunnen bijdragen aan het verbeteren van gezondheid en leefomgeving. In totaal zal deze zomer met tien mensen een interview worden gehouden.

Workshops

In de volgende stap zijn drie workshops gepland; één voor bewoners, één voor veehouders, en één voor bewoners en veehouders samen. Doel van de eerste en tweede workshop is om meer inzicht te krijgen in de beleving van gezondheid en de rol van de omgeving daarbij. “Met de derde workshop proberen we inwoners en  veehouders dichter bij elkaar te brengen op basis van meer inzicht in elkaars beleving en drijfveren. Tijdens die workshop zullen zij ook samen nadenken over stappen naar verbeteringen. Soms kunnen kleine aanpassingen al een groot effect hebben op de beleving. Denk aan vrachtwagens die op een ander tijdstip op de dag gelost worden.”

App

Het derde en laatste onderdeel van dit traject bestaat uit de inzet van een app. “In deze app kunnen 20 tot 30 inwoners aangeven welke hinder ze op dat moment ervaren en hoe hun gezondheidsbeleving is.” Doel van de app is om meer inzicht te krijgen in gezondheidsbeleving van bewoners, in combinatie met bijvoorbeeld een bepaalde locatie en weersomstandigheden.

Er lopen op dit moment meerdere cases waarin wordt gewerkt volgens de Bolk-model voor Positieve Gezondheid en Leefomgeving. “Op Texel zijn bijvoorbeeld workshops georganiseerd waarin bewoners samen invulling hebben gegeven aan gemeenschappelijk groen in een nieuwe wijk met het oog op meer gezondheid en sociale cohesie, en verlaging van ziektekosten. De methode kan ook worden toegepast in relatie tot de beleving van hinder van een vliegveld of snelweg.”

Regionaal belang

Wij hechten een groot belang aan gezondheid, op lokaal niveau maar ook in relatie tot de regio. Samen met de gemeenten Boekel zijn voorstellen ingediend voor een te onderzoeken gebied. Het gebied Noordkant-Zandkant wordt, mede doordat ook het meetnetwerk naar luchtkwaliteit daar is opgezet, als zeer interessant gezien in het kader van dit onderzoek naar positieve gezondheid.

Het onderzoek in Sint Anthonis loopt tot komende winter en wordt gefinancierd door het Innovatiefonds GGD Hart voor Brabant, Regio Noordoost Brabant (AgriFood Capital), de gemeente Land van Cuijk en de gemeente Boekel.