Bezoek alleen op afspraak

Om je beter en sneller te kunnen helpen, werken wij alleen op afspraak.

Afspraak maken (Deze link gaat naar een andere website)

Afwijken van een bestemmingsplan

Heb je bouw- of verbouwplannen? In veel gevallen heb je hiervoor een omgevingsvergunning nodig. Soms passen plannen niet in het bestemmingsplan. De gemeente moet bouwplannen dan in principe afwijzen. In sommige gevallen is het mogelijk om af te wijken van het bestemmingsplan of om het bestemmingsplan aan te passen.

Stap 1: bekijk of het plan binnen de bestemming past

In een bestemmingsplan zie je waar je mag bouwen of verbouwen en waar je een winkel of horeca mag openen of een bedrijf kan vestigen. Op de website Ruimtelijkeplannen.nl (Deze link gaat naar een andere website) vind je alle bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeenten, provincies en het Rijk.

Stap 2: principeverzoek

Principeverzoek

Om te kijken of binnen de gemeente Land van Cuijk draagvlak is voor jouw initiatief, kun je een principeverzoek indienen. Gaat het om een initiatief/(bouw)plan met veel impact op de fysieke- en sociale leefomgeving dan moet er vanuit verschillende beleidsvelden advies worden opgevraagd. Elk beleidsveld onderzoekt of je initiatief haalbaar is en met welke zaken je eventueel rekening moet houden

Omgevingsplan

Let op: de Omgevingswet gaat in op 1 januari 2024. Dan veranderen veel procedures. Vanaf 1 juli 2023 bereiden we ons al voor op de nieuwe manier: het ‘wijzigen van het omgevingsplan’. Je kunt daarom geen nieuw concept ontwerpbestemmingsplan meer indienen. Onze ervaring is dat het bespreken en beoordelen bijna altijd langer dan een half jaar duurt. Het is daarom beter om na 1 juli een ‘wijziging van het omgevingsplan’ voor te bereiden. De concept ontwerpbestemmingsplannen die al in behandeling zijn, handelen we zoveel mogelijk op de ‘oude manier’ af. Kijk voor meer informatie op de pagina Omgevingswet.

Kosten

Houd er rekening mee dat er kosten betaald moeten worden volgens de legesverordening voor een principeverzoek, ook als er geen medewerking verleend wordt aan jouw verzoek.

Indienen principeverzoek

Via onderstaande button kun je een verzoek online regelen. Kies voor overige activiteiten. Na het aangeven van de locatie, kies je voor bouwen, ook als het geen bouwactiviteit is.

Principeverzoek indienen (Deze link gaat naar een andere website)

(kies voor overige activiteiten. Geef de locatie aan en kies voor principeverzoek indienen)

Stap 3: aanvraag omgevingsvergunning

Na een positief advies op jouw vooroverlegplan kun je een formele aanvraag voor een omgevingsvergunning doen. Binnen 8 weken ontvang je bericht of je de omgevingsvergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen. Beslist de gemeente niet binnen de termijn? Dan krijg je de vergunning automatisch (van rechtswege).

Voor ingewikkelde aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken. De gemeente kan deze termijn ook met 6 weken verlengen. In dit geval krijg je de vergunning niet automatisch. Of het om een ingewikkelde aanvraag gaat, krijg je van de gemeente te horen.

Als een aanvraag niet volledig is en er aanvullende gegevens moeten worden opgevraagd, dan kunnen de termijnen worden opgeschort.

Zienswijze indienen

Als je het niet eens bent met de voorgenomen wijzigingen in het bestemmingsplan, dan kun je online een zienswijze indienen.

Meer informatie

Heb je hierboven niet de informatie gevonden die je zocht? Vul dan het formulier verzoek om informatie bouwen en wonen in of bel naar of bel naar 0485-854000.