in hetLand van Cuijk

Bezoek alleen op afspraak

Om je beter en sneller van dienst te zijn, werken wij uitsluitend op afspraak.

Afspraak maken

Afwijken van een bestemmingsplan

Heb je bouw- of verbouwplannen? In veel gevallen heb je hiervoor een omgevingsvergunning nodig. Soms passen plannen niet in het bestemmingsplan. De gemeente moet bouwplannen dan in principe afwijzen. In sommige gevallen is het mogelijk om af te wijken van het bestemmingsplan of om het bestemmingsplan aan te passen. Je kunt daar een verzoek voor indienen. Wij raden je aan om in beide gevallen eerst een conceptaanvraag in te dienen bij de gemeente. Zo kunnen we de haalbaarheid van jouw plannen onderzoeken. 

Stap 1: bekijk of het plan binnen de bestemming past

In een bestemmingsplan zie je waar je mag bouwen of verbouwen en waar je een winkel of horeca mag openen of een bedrijf kan vestigen. 

Zoeken in het bestemmingsplan Buitengebied

Kijk op "Bestemmingsplan Buitengebied" voor extra zoekinformatie voor het zoeken in het bestemmingsplan Buitengebied.    

Stap 2: conceptaanvraag of principeverzoek

Conceptaanvraag

Voordat je een officiële aanvraag omgevingsvergunning indient adviseren we om eerst een conceptaanvraag in te dienen. Het voordeel van een conceptaanvraag is dat je zonder volledige uitwerking van een officiële aanvraag inzicht krijgt in de aspecten die spelen en waarmee je rekening moet houden. De gemeente kan onder andere het plan toetsen aan de bestemmingsplanvoorschriften en eventueel aan redelijke eisen van welstand, onderzoeken welke onderdelen van het plan vergunning plichtig zijn en bepalen of nog meer toestemmingen nodig zijn.

Principeverzoek

Om te kijken of binnen de gemeente Land van Cuijk draagvlak is voor jouw initiatief, kun je een principeverzoek indienen. Gaat het om een initiatief/(bouw)plan met veel impact op de fysieke- en sociale leefomgeving dan moet er vanuit diverse beleidsvelden advies worden opgevraagd. Elk beleidsveld onderzoekt of je initiatief haalbaar is en met welke zaken je eventueel rekening moet houden.

Stap 3: aanvraag omgevingsvergunning

Na een positief advies op jouw vooroverlegplan kun je een formele aanvraag voor een omgevingsvergunning doen. Binnen 8 weken ontvang je bericht of je de omgevingsvergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen. Beslist de gemeente niet binnen de termijn? Dan krijg je de vergunning automatisch (van rechtswege).

Voor ingewikkelde aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken. De gemeente kan deze termijn ook met 6 weken verlengen. In dit geval krijg je de vergunning niet automatisch. Of het om een ingewikkelde aanvraag gaat, krijg je van de gemeente te horen.

Als een aanvraag niet volledig is en er aanvullende gegevens moeten worden opgevraagd, dan kunnen de termijnen worden opgeschort.

Zienswijze indienen

Als je het niet eens bent met de voorgenomen wijzigingen in het bestemmingsplan, dan kun je via online een zienswijze indienen.

Meer informatie

Wij adviseren je om een deskundige in te schakelen, zeker als het gaat om complexe projecten.

Mocht je meer informatie willen over een bestemmingsplan, vul dan dit contactformulier in of bel naar 0485-854000.

Volg de ontwikkelingen in jouw buurt

Snel op de hoogte zijn van ontwikkelingen in jouw buurt? Bomen kappen? Huis verbouwen? Buurtfeest? Downloaden in de App Store, Windows Store of Google Play Store een van onderstaande apps.